Disclaimer voor https://gescherkemper.nl
De Jonge, Gescher & Kemper B.V. (Kamer van Koophandel: 33140887), hierna te noemen De Jonge,
Gescher & Kemper, verleent u hierbij toegang tot https://gescherkemper.nl (“de Website”) en nodigt u uit
het aangebodene te kopen.

De Jonge, Gescher & Kemper behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen
of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
De Jonge, Gescher & Kemper spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren
en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of
aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling
van De Jonge, Gescher & Kemper.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van
kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen
met De Jonge, Gescher & Kemper. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. De Jonge,
Gescher & Kemper oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal
klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met
ons op via het contactformulier.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van
derden kan De Jonge, Gescher & Kemper nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Levertijd
De Jonge, Gescher & Kemper probeert elke bestelling zo spoedig mogelijk te leveren, echter kan het voorkomen dat door beperkte voorraad de levertijd langer zal zijn. De Jonge, Gescher & Kemper zal de klant na het plaatsen van een bestelling hier zo snel mogelijk over informeren.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Jonge, Gescher &
Kemper en haar licentiegevers en bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van De Jonge, Gescher & Kemper, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in
regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.